Các SET được tặng kèm 2 loại trong số các loại sau:
Sữa chua, Sữa, Bánh Kẹo, Kem Ly, Nước Ngọt