Nội dung của hoa quả, thay đổi theo mùa.
Xuân: Dưa hấu, Dứa, Dâu tây, Xoài. Hạ: Nho, Dưa hấu, Dứa. Thu: Nho, Dưa hấu, Dưa vàng, Táo. Đông: Dưa hấu, Dứa, Dâu tây, Xoài. v…v